Historie - Hanesův mlýn

Oblast dnešního Štocka leží při hranicích Čech a Moravy. K vymezení zemské hranice došlo až v 18. století a tato je vedena v Bedřichově u Jihlavy. 
Zakladateli osady Štoky byly pravděpodobně němčtí horníci, usidlující se zde v souvislosti s důlními pracemi.
Sám název obce zřejmě vznikl ze staroněmeckého Stock (pařez). Místo bylo původně zarostlé smíšeným lesem, po jehož vypálení měli původní obyvatelé značné problémy s odstranováním zbylých pařezů. Štoky leží v údolí mezi kopci Vápenným, Plešavcem, Studnicí a Vysokou.

Obcí protéká mlýnský potok, který se vlévá do Šlapanky. Na potoce vznikly četné mlýny, z nichž dodnes se některé dochovaly. V jednom z nich, Hanesově mlýně, se právě nacházíte. Mlýn byl zásobován vodou z náhonu, který je vyveden z potoka pod rybníkem asi 300 metrů proti proudu nad mlýnem. 
Celé údolí potoka je typické malebnou scenérii s výskytem chráněných a ohrožených rostilinných i živočišných druhů.
Hanesův mlýn sám existuje asi od 16.-17. století, ale z té doby se nedochovaly téměř žádné zprávy. Patřil jak jméno naznačuje, jakémusi Johanovi či Hansovi, zřejmě německého původu. S určitostí stál mlýn již roku 1756, toto datum bylo na kamenném podstavci se sochou Krista u cesty vedoucí k tomuto mlýnu, podle kterého zde večer děti při cestě z obce domů roztrhali vlci. Vlků prý v tomto období pobíhaly v tehdejším českomoravském pomezí celé smečky. Socha byla v dubnu 1993 odcizena, takže se ztratila poslední památka na dávnou tragédii mlýna. 
Dalším zjistitelným letopočtem je rok 1760, byla jim označena tehdy zřízená mlýnská stolice, která však později byla znovu obnovena kolem roku 1927 podle letopočtu ve štítu. Roku 1935 byl mlýn rekonstruován na mlýn válcový. Šlo o údržbu na tehdejší poměry dosti nákladnou o čem svědčí zabudování dvou Francoisových turbín.
Posledními zjištěnými majiteli byla německá rodina manželů Binderových se dvěma dětmi. Po válce byla rodina v září 1946 odsunuta do Německa.
Po odsunu majitelů byl Hanesův mlýn na základě přídělové listiny ONV přidělen obci Štoky. Za doby socialismu byl Hanesův mlýn využíván k rekreačním učelům a několikrát měnil uživatele i způsob rekreace a jiného využití.Po roce 1989 z mlýn zapsán na listu vlastnicví Okresnímu úřadu v Havlíčkově Brodě jako poslednímu uživateli a ten jej dál využíval ke své potřebě. Do té doby byl mlýn pronajat reklamní společnosti PROSS z Havlíčkova Brodu. Společnost zde provedla několik oprav ke zkvalitnění a zlepšení jak vzhledu tak vybavení penzionu a restaurace. Na podzim roku 2001 se Okresní úřad v Havlíčkově Brodě rozhodl mlýn prodat. Protože Hanesův mlýn se nachází v lesích Lesního družstva ve Štokách a jediná příjezdová cesta vede přes tyto lesy chtěla tento mlýn odkoupit, proto provedla podrobné podrobné prozkoumání i okolních pozemků a bylo zjištěno ze zápisu pozemkové knihy, že mlýn patří obci Štoky, která ho v roce 2002 prodává Lesnímu družstvu ve Štokách.